Przebieg wizyt i plany współpracy

Konsultacja dietetyczna w zakresie prawidłowego żywienia dziecka (czas trwania – 45 min.)

Konsultacja dotyczy zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, wskazówek w identyfiakcji dotychczasowych błędów w zakresie żywienia dziecka wraz z omówieniem indywidyalnych norm żywienia dziecka w danej grupie wiekowej oraz jego zapotrzebowania na energię (kaloryczność posiłków) oraz poszczególene składniki pokarmowe

Konsultacja dietetyczna I (czas trwania: 60 - 90 min.)

Przeprowadzę wywiad żywieniowy pogłębiony (analizę preferencji żywieniowych, wywiad 24 h dotyczący spożycia w dni powszednie, wolne i świąteczne, zapytam o wcześniej stosowane diety i/lub alternatywne sposoby żywienia) oraz wywiad medyczny (by dowiedzieć się, jaki jest ogólny stan Twojego zdrowia, występujące choroby i dolegliwości oraz przyjmowane leki, dokonam analizy wyników badań: morfologia, lipidogram, mocz, innych związanych z występującymi u Ciebie dolegliwościami i/lub chorobami).

        Przeprowadzę analizę składu Twojego ciała metodą BIA za pomocą profesjonalnego analizatora składu ciała oraz dokonam wszelkich niezbędnych na tym etapie pomiarów.

        Ocenię dotychczasowy sposób Twojego żywienia, przeanalizuję ewentualne błędy żywieniowe i wstępnie określę działania naprawcze.

Przedstawisz mi swoje możliwości i umiejętności kulinarne, ustalisz budżet, który masz do przeznaczenia na żywność i wskażesz miejsca, w których ją kupujesz.

        Wstępne przedstawię Ci zalecenia żywieniowe dotyczące twojego przypadku oraz omówię założenia i propozycję planu działania.

Konsultacja dietetyczna wdrażająca realizację Twojego INDYWIDUALNEGO PLANU ŻYWIENIA (czas trwania: 60 - 90 min.)

W oparciu o ustalenia z naszej pierwszej konsultacji przedstawię Twoje indywidualne zalecenia żywieniowe. Omówię kluczowe założenia opracowanego przeze mnie dla Ciebie planu żywieniowego z punktu widzenia Twojego problemu żywieniowego oraz zamierzonego do osiągnięcia celu.

        Przedstawię wskazane i przeciwwskazane produkty oraz zaproponuję produkty do wykorzystania w ramowym jadłospisie w oparciu o Twoje wcześniej ustalone preferencje żywieniowe wraz z technologią przygotowania poszczególnych dań (zgodnie z Twoimi umiejętnościami kulinarnymi) i ich aspektami zdrowotnymi.

        Szczegółowo omówię zasady stosowania ustalonych przeze mnie w planie żywieniowym odpowiednich proporcji poszczególnych składników pokarmowych oraz ustalonej gramatury produktów / posiłków.

 

Udzielę Ci odpowiedzi i wyjaśnień w odniesieniu do wszelkich Twoich zapytań i wątpliwości.

Konsultacja kontrolna (30-45 min.)

Podczas tego spotkania omówimy i przeanalizujemy Twoje postępy w realizacji wprowadzonego planu żywieniowego. Dokonam ewentualnej korekty ewentualnych błędów popełnianych podczas jego realizacji.

        Przeprowadzę analizę składu Twojego ciała oraz dokonam wszelkich niezbędnych na tym etapie pomiarów w celach porównawczych i omówię zmienne. Opowiesz mi o momentach przyjemnych i trudnych oraz o punktach krytycznych realizacji Twojego planu żywieniowego

        Ustalę wskazania do sposobu aktualizacji bieżącego planu żywieniowego w odniesieniu do zmian.

Diet Coaching (60 min. / 1 sesja)

To praca z Tobą tu i teraz w ramach cyklu prowadzonych rozmów.

 

Praca z Tobą podczas sesji diet coachingu będzie miała formę cyklu rozmów, mających na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co do tej poty było realną przeszkodą w braku osiągania oczekiwanych efektów np.: w redukcji masy ciała – ciągły efekt jo-jo. Moje zadanie to pomoc w identyfikacji tych przeszkód – zarówno wewnętrznych i zewnętrznych oraz wsparcie w określaniu planu radzenia sobie z nimi jak również pomoc w określaniu poszczególnych etapów działań.

Analiza składu ciała, pomiary antropometryczne oraz interpretacja wyników pomiarów (15 min.)

Do analizy trzeba odpowiednio się przygotować.

 

Do badania należy przystąpić:

- boso (stopy nie mogą być wcześniej kremowane/natłuszczane)

- z wypróżnionym pęcherzem

- po ok. 2 godzinach od ostatniego posiłku

- nie będąc po intensywnym wysiłku

 

Wykluczone jest wykonanie analizy składu masy ciała u osób, które:

- mają wszczepiony rozrusznikiem serca

- posiadają metalowe elementy w ciele

- cierpią na epilepsję

- u kobiety w ciąży

- u dzieci poniżej 5 roku życia

Zakupy z dietetykiem (60-120 min.)

Jeśli gubisz się w robieniu zakupów, wahasz się przy wyborze wielu produktów spożywczych, chcesz zgłębić wiedzę na temat interpretacji zapisów z opakowań i etykiet produktów, symboli, oznaczeń. Lub po prostu nie wiesz jak zrobić zakupy spożywcze w odpowiedniej ilości i jakości zgodnie z Twoimi potrzebami - proponuję Ci swoje usługi w terenie. Na życzenie dojeżdżam do średniej wielkości marketu najbliżej Twojego miejsca zamieszkania – w którym się zaopatrujesz w żywność i omawiam oraz doradzam wskazując na konkretny wybór produktów żywnościowych z wszystkich grup spożywczych:

- pieczywo i produkty zbożowe

- mleko i produkty mleczne

- mięso i przetwory mięsne

- ryby i owoce morza

- jaja

- tłuszcze

- warzywa, owoce, grzyby

- nasiona strączkowe

- żywność specjalnego przeznaczenia

- zioła i przyprawy

- pestki, nasiona, orzechy

- woda i napoje

Wizyta domowa

Oferowane przeze mnie konsultacje i usługi możesz również zamówić z dojazdem do Twojego domu – szczegóły w cenniku

Warsztaty edukacyjne

Dla placówek przedszkolnych oraz szkolnych, szkół rodzenia, domów kultury, klubów zainteresowań, i innych organizacji przeprowadzam warsztaty edukacyjne w zakresie następującej tematyki:

- Zalecenia żywieniowe w profilaktyce zdrowia.

- Otyłe dziecko – jak sobie poradzić?

- Nastolatki – wiecznie na diecie – jak mądrze wspierać nastolatka.

- Śmieciowe jedzenie – fakty i mity.

- Sposób żywienia, a próchnica i jej konsekwencje dla dzieci.

- Dieta kobiet oczekujących narodzin, karmiących matek fakty i mity.

- inne przygotowane na zlecenie

Przykładowy plan współpracy

 

INDYWIDUALNY PLAN ŻYWIENIA DLA OSÓB Z NADMIERNĄ MASĄ CIAŁA